Транспондерът е чип, в който има закодиран уникална информация и се намира в автокутийката на вашия автомобил. Има случаи, в които той трябва бъде програмиран – да се „обучи” и синхронизира към колата, за да бъде разпознат. Това е процес, който изисква специализирани хардуер и софтуер, както и познания и опит, каквито нашите майстори автоключари в ключарските ни центрове в keyservice.bg в Смирненски притежават.

Какво представлява транспондерът
Транспондерът представлява интегрална схема, която е неразривна част от системата за сигурност на автомобилите, вградени в контактния ключ на всяко едно превозно средство. Ако колата не разпознае чипа (транспондера), то тогава двигателят няма да заработи. По принцип почти всички автомобили, произведени след 1995 година, разполагат с транспондери.

В него има въведен уникален код, който няма как да бъде прочетен и възпроизведен (когато това се налага) без да сте в контакт с превозното средство и без да разполагате с необходимите хардуер и софтуер за извършване на тази дейност. Чипът реално приема автоключа, изпращайки сигнал до бобината, намираща се контактния ключ, която изпраща код до имобилайзера, който пък препраща информацията до компютъра и чак тогава може да се извърши запалването. Това е мигновен процес и най-важното гарантира по-голяма сигурност на превозните средства, защото ако някъде по веригата някой процес е прекъснат, то тогава няма да сте в състояния да запалите двигателя.

Видове транспондери
Транспондерите се различават най-вече според вида на кодирането на информация в тях. Те се делят на такива с:
    • Фиксиран код. Както можете да се досетите по името, този код е с постоянна величина и не се променя. Ако вашият чип е с такъв код (това зависи от марката и модела на автомобила), то ние можем да го копираме от вашия автоключ в нашия ключарски център дори без наличието на вашия автомобил.
    • Криптиран код. Тук задължително ще се нуждаем от достъп до таблото на автомобила, за да извлечем информацията от него. Това няма как да се случи, ако разполагаме единствено с автоключа ви.
    • Плаващ код. Основното при него е, че той се променя постоянно – с цел по-голяма сигурност и невъзможност системата да бъде хакната. Този чип се използва при някои от по-луксозните марки превозни средства. Това обаче няма да ни попречи ние да извършим програмирането, защото разполагаме с всички необходими софтуер и хардуер за целта.

Кога се налага програмирането на транспондера

Често това е необходимо заради проникналите влага и прах във вашата автокутийка. Тогава чипът се разваля и се налага да си закупите нов такъв. Има неприятни ситуации, в които транспондерът губи връзка с автомобила поради някаква повреда или най-често поради изтощен акумулатор. В такава ситуация трябва отново да изградим връзка между него и автомобила, за да може двигателят му да запали. При повреда върху таблото светва индикатор – ключ на фона на кола или катинар. При закупуването на нов автоключ, програмирането на транспондера също е задължителен процес така, както е обучението на автоключа.

Във всяка една ситуация може да сте сигурни, че наш авариен ключар ще бъде на посочения от вас адрес, ако имате проблем с вашия транспондер. В повечето случаи ще ни трябва достъп до управлението на автомобила, за да извлечем, синхронизираме необходимата информация и програмираме вашия транспондер.